Oldemors reise – Great-grandmother´s journey

16 år gammel forlot min oldemor Tornedalen – det slake dalføret i grenseområdene mellom Sverige og Finland. Målet var et nytt liv i nord, ved havet som skulle gi rikdom. Men hvilket liv var det hun la bak seg – og hvordan ble livet i det nye landet?Filmprosjekt under planlegging! At the age of 16,Fortsett å lese «Oldemors reise – Great-grandmother´s journey»

After the storm – etter stormen

Varanger. The wide and mighty fjord as far east as you can get before you are in Russia. This is how the landscape shows up after the storm. Varanger. Den vide og mektige fjorden så langt øst du kommer før du krysser grensen til Russland. Slik framstår landskapet når stormen har lagt seg

60 Faces – 60 ansikter

On the edge of the cold Norwegian Sea you find a city that is more than 200 years. From the beginning mostly fishermen. But now people from more than 60 different nations live and work in Hammerfest. I have met these nice representatives for the diversity: Ytterst mot det kalde Norskehavet finner du en overFortsett å lese «60 Faces – 60 ansikter»