Oldemors reise – Great-grandmother´s journey

Tornedalen, på grensen mellom Sverige og Finland. Herfra forlot mange på jakt etter et bedre liv ved kysten i nord.

Tornedalen, on the border between Sweden and Finland. From here, many left in search of a better life on the coast in the north.

16 år gammel forlot min oldemor Tornedalen – det slake dalføret i grenseområdene mellom Sverige og Finland. Målet var et nytt liv i nord, ved havet som skulle gi rikdom. Men hvilket liv var det hun la bak seg – og hvordan ble livet i det nye landet?
Filmprosjekt under planlegging!


At the age of 16, my great-grandmother left Tornedalen – the gentle valley in the border areas between Sweden and Finland. The goal was a new life in the north, by the sea that would bring wealth. But what kind of life was she leaving behind – and what was life like in the new country?
Film project under planning!

After the storm – etter stormen

Varanger. The wide and mighty fjord as far east as you can get before you are in Russia. This is how the landscape shows up after the storm.

Varanger. Den vide og mektige fjorden så langt øst du kommer før du krysser grensen til Russland. Slik framstår landskapet når stormen har lagt seg

Vadsø
Fortsett å lese «After the storm – etter stormen»

60 Faces – 60 ansikter

On the edge of the cold Norwegian Sea you find a city that is more than 200 years. From the beginning mostly fishermen. But now people from more than 60 different nations live and work in Hammerfest. I have met these nice representatives for the diversity:

Ytterst mot det kalde Norskehavet finner du en over 200 år gammel by. I begynnelsen mest fiskere. Men nå bor mennesker fra mer enn 60 nasjoner i byen. Jeg har møtt disse flotte representantene for mangfoldet:

Torben Wisborg, Danmark. Overlege
Fortsett å lese «60 Faces – 60 ansikter»